وارد شوید | ثبت نام کنید
مقدمه ای بر اصول نابجایی ها و مکانیزم های استحکام بخشی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد استان قزوین احمد رزاقیان 1391 333 بهار 1

مطالعه بسیاری از خواص کریستالی به ویژه رفتار مکانیکی آنها از قبیل تغییر شکل پلاستیک، خزش، خستگی و نیز روش های مختلف استحکام بخشی مواد به فهم و شناخت نابجایی ها امکان پذیر نیست. نابجایی ها نواقص خطی در ساختار جامدات هستند که حضور آنها برای چکش خواری فلزات لازم است. از طرف دیگر با ایجاد موانع در برابر حرکت نابجایی ها می توان استحکام جسم را افزایش داد.

در این کتاب تلاش شده است که اصول نابجایی ها به گونه ای ساده و قابل فهم همراه با شکل های مفید ارائه شود که برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف مهندسی مواد مفید و قابل استفاده باشد.

این کتاب مشتمل بر یازده فصل است که هفت فصل اول آن به خواص رفتار نابجایی ها می پردازد که شامل شکل هندسی نایجایی ها، لغزش نابجایی ها، اندرکنش لاستیک بین نابجایی ها و دیگر نواقص ساختاری، رفتار نابجایی ها در فلزات با ساختارهای مختلف کریستالی، ایجاد جاگ ها در نابجایی ها در اثر برخورد آنها با یکدیگر، مکانیزم های مختلف تکثیر نابجایی ها و تشکیل نقایص نقطه ای می باشد. در چهار فصل بعدی روش استحکام بخشی در فلزات و آلیاژها شامل کار سختی، استحکام بخشی به طریق تشکیل محلول جامد، رسوب سختی و استحکام بخشی ناشی از مرزدانه ها مورد بحث قرار گرفته است. 

فصل اول: معرفی نابجایی ها/ 1

مقدمه/ 1

نابجایی لبه ای/ 4

روش ولترا برای تشکیل نابجایی ها و نتایج آن/ 10

شبکه نابجایی ها/ 15

مشاهده نابجایی ها/ 18

 

فصل دوم: حرکت نابجایی ها/ 23

مقدمه/ 23

نابجایی ها و لغزش/ 25

سرعت نابجایی/ 30

حلقه های نابجایی/ 35

صعود محافظه کارانه/ 39

 

فصل سوم: تئوری الاستیسیته، انرژی و نیروها/ 43

مقدمه/ 43

اصول تئوری الاستیسیته/ 44

انرژی کرنشی یک نابجایی/ 54

نیروی لغزش روی یک نابجایی/ 60

نیروی بین نابجایی های لبه ای/ 66

نیروی صعود/ 75

نیروی تصویری/ 80

نیروی لازم برای حرکت نابجایی/ 82

 

فصل چهارم: نابجایی ها در فلزات با ساختار کریستالی/ 93

نابجایی ها در فلزات با ساختار کریستالی/ 93

نابجایی ها در فلزات با ساختار کریستالی هگزاگونال متراکم/ 129

نابجایی در شبکه/ 136

 

فصل پنجم: جاگ های نابجایی/ 139

مقدمه/ 139

تشکیل جاگ در اثر برخورد نابجایی ها/ 140

سوپر جاگ ها/ 148

جاگ ها و حلقه های منشوری/ 152

برخورد گاه های دافعه و جاذبه/ 157

گره های نقص در چیده شده توسعه یافته/ 160

 

فصل ششم: منابع و تکثیر نابجایی ها/ 163

مقدمه/ 163

تکثیر نابجایی ها توسط منابع فرانک- رید/ 166

تولید نابجایی در حین رشد کریستال ها/ 171

جوانه زنی نابجایی ها در فصل مشترک/ 173

انباشت نابجایی ها/ 176

 

فصل هفتم: تشکیل نقایص نقطه ای در فلزات/ 181

جاهای خالی اضافی ناشی از سریع سرد شدن/ 181

تشکیل نقایص نقطه ای در حین تغییر شکل/ 189

تشکیل نقایص نقطه ای توسط پرتوافکنی/ 191

 

فصل هشتم: تغییر شکل تک کریستال های فلزی و کار سختی/ 193

هندسه لغزشی/ 194

تغییر شکل کریستال های فلزی/ 212

تئوری های اولیه کار سختی/ 224

تئوری های جدید کار سختی/ 227

 

فصل نهم: استحکام بخشی ناشی از تشکیل محلول جامد و نقایص نقطه ای/ 243

اندرکش های نابجایی و نقص نقطه ای/ 244

نقاط تسلیم بالایی و پیر سازی کرنشی/ 254

تغییر شکل کریستال های محلول جامد/ 263

تئوری های استحکام بخش به طریق محلول جامد/ 275

تأثیر جاهای خالی اضافی ناشی از سریع سرد شدن بر خواص مکانیکی/ 280

 

فصل دهم: استحکام بخشی ناشی از توزیع ذرات فاز دوم/ 287

مقدمه/ 287

برش مناطق و رسوب ها توسط نابجایی ها/ 292

اندرکنش نابجایی ها با رسوب های غیر هم سیما/ 296

رسوب گذاری و سرعت کار سختی/ 301

ساختار میکروسکوپی اندرکنش رسوب- نابجایی/ 309

 

فصل یازدهم: استحکام بخشی ناشی از مرزدانه ها و سخت شدن ناشی از گرادیان کرنش/ 311

استحکام بخشی ناشی از مرزدانه/ 313

سخت شدن ناشی از گرادیان کرنش/ 317

خلاصه ای از مکانیزم های استحکام بخشی در جامدات کریستالی/ 321

 

مراجع/ 323

واژه نامه/ 325

 

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved