وارد شوید | ثبت نام کنید
اصول پرورش گوسفند وبز
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان تهران مجید خالداری 1399 572 تابستان 9786001334641

 

 

در چاپ ششم کتاب سعی شده است مطالب کم اهمیت از بخشهای مختلف حذف و برخی چالشها در بخش پرورش صنعتی به آن افزوده شود

برای مدیریت بهتر گله و کاهش تلفات، بیماری مسمومیت آبستنی در صفحه227، بیماری سندروم فلاپی نوزادان در صفحه 362، بیماری شیردان بزاقی نوزادان در صفحه 364، بیماری کبدچرب در صفحه 449، بیماری کازئوس لنفادنیت در صفحه 503 و بیماری دهان آبکی در صفحه 505 را حتما مطالعه کنید.

فصل اول:  اهمیت  پرورش گوسفند و بز     31

فصل دوم:نقش آب و هوا در پرورش گوسفند و بز   51

فصل سوم: عشایر دامپرور     63

فصل چهارم: اهمیت مراتع در پرورش گوسفند و بز    79

فصل پنجم:شناخت قدمت و ارزیابی گوسفند و بز     105

 فصل ششم:روش های مختلف گوسفنداری در دنیا     133 

فصل هفتم: نژادهای گوسفند و بز    139

فصل هشتم: ساختمانها و تاسیسات گوسفند و بز     203

فصل نهم:مواد مغذی مورد نیاز گوسفند و بز     235

فصل دهم: تولید مثل در گوسفند و بز     277

فصل یازدهم: مدیریت دامهای داشتی     333

فصل دوازدهم: پرواربندی     393

فصل سیزدهم: رکودگیری ئ ثبت مشخصات    431

فصل چهاردهم: بهداشت دام       457

ضمائم     513

منابع        539 

نمایه تصاویر         559 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved