وارد شوید | ثبت نام کنید
روش های انتگرال گیری توابع تک متغیره
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
صنعتي اصفهان مجتبی محسنی - 1393 541 بهار 6-62-5151-600-978

 

فصل اول: یادآوری مشتق / 2
فصل دوم: انتگرال / 16
فصل سوم: روش تغییر متغیر / 16
فصل چهارم: فرمول های اساسی انتگرال گیری / 48
فصل پنجم: انتگرال گیری به روش جز به جز/72
فصل ششم: انتگرال حاصلضرب توان های توابع مثلثاتی / 110
فصل هفتم : تغییر متغیر مثلثاتی / 134
فصل هشتم: روش تجزیه کسرهای جزئی / 156
فصل نهم: انتگرال گیری از توابعسینوس و کسینوس / 204
فصل دهم: انتگرال توابع گنگ / 220
فصل یازدهم: انتگرال توابع هیپربولیک / 262
فصل دوازدهم: انتگرال معین / 278
فصل سیزدهم: انتگرال های ناسره / 356
فصل چهاردهم: تابع گاما / 380
فصل پانزدهم: تابع بتا / 390
فصل شانزدهم: کاربرد تبدیل لاپلاس در محاسبه انتگرال / 389
فصل هفدهم: سوالات دانشگاه های برتر ایران و جهان / 430
پیوست / 477
نمایه / 509

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved