وارد شوید | ثبت نام کنید
مجموعه راهنمای مواد تشکیل دهنده پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
صنعتي اصفهان شلی جاردین مهندس روژینا خدا رحمی روزبهانی - دکتر محمّد فضیلتی 1393 213 تابستان 8-55-5151-600-978

 

 پریبیوتیک ها
اینولین و اولیگوفروکتوز/1
گالاکتواولیگوساریدها / 39
لاکتوزه (گالاکتوفروکتوز) / 63
پریبیوتیک های در حال ظهور / 83
پروبیوتیک ها
بای فیدوباکتری ها / 101
لاکتوباسیل ها / 129
سینبیوتیک ها
مقدمه / 147
شرح / 147
ویژگی‌های کلی / 148
ویژگی های فیزیولوژیکی سینبیوتیک ها / 150
کاربردها / 159
کتابنامه / 163
قوانین
قوانین اتحادیه اروپا /171
مقررات غذاهای جدید / 171
مسائل برچسب دهی / 175
ادعاهای تغذیه و سلامتی / 175
کشورهای عضو اتحادیه اروپا / 176
تحولات بین الملی /179
جمع بندی / 184
کتابنامه / 185
فهرست واژگان انگلیسی – فارسی / 187
فهرست واژگان فارسی – انگلیسی / 191
واژه یاب / 195

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved