وارد شوید | ثبت نام کنید
کانی شناسی غیر سیلیکاتها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
قزوین دکتر سعیده سنماری - 1393 322 زمستان 4-4-93383-4-4

 

پیشگفتار / 22
فصل اول:  تاریخ کانی شناسی / 25
فصل دوم:  بلور شناسی / 35
فصل سوم:  تشکیل کانی ها / 47
فصل چهارم:  شاخص شناخت کانی ها / 55
فصل پنجم:  شناسایی کانی ها بر اساس خواص فیزیکی / 61
فصل ششم:  کانی ها / 83
فصل هفتم:  مقیاس موس / 92
فصل هشتم:  عناصر طبیعی و آزاد / 111
فصل نهم:  سولفیدها، سولفوسالت‌ها، سلیندها، تلوریدها، آنتیمونیدها، آرسنیدها / 161
فصل دهم:  کانی های اکسیدی و هیدروکسیدی / 209
فصل یازدهم:  کانی های هالیدی و کربنات ها / 239
فصل دوازدهم: نیترات ها ، برات ها، سولفات ها، کرومات ها / 259
فصل سیزدهم:  تنگستات ها، مولیبدات ها، فسفات ها، آرسنات ها، وانادات ها / 275
منابع / 292
اطلس کانی ها /

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved