وارد شوید | ثبت نام کنید
اصول و مبانی زراعت (نگارش سوم)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
صنعتي اصفهان دکتر محمد رضا خواجه پور - 1394 664 بهار 978-600-5151-07-7

 فصل اول:  مقدمه / 1

فصل دوم:  گروه بندی گیاهان و سیسمت های تولید / 11

فصل سوم: اندام‌های گیاه و تولید محصول / 45

فصل چهارم:  محیط رشد گیاه / 79

فصل پنجم: انتخاب محصول   /159

فصل ششم:  بستر بذر / 173

فصل هفتم: کود /269

فصل هشتم:  تاریخ کاشت / 313

فصل نهم:  میزان بذر /329

فصل دهم: عمق کاشت / 343

فصل یازدهم:  وسایل کاشت / 347

فصل دوازدهم:  آبیاری / 365

فصل سیزدهم: تنک کردن / 413

فصل چهاردهم: وجین و سله شکنی / 419

فصل پانزدهم:  خزانه گیری و نشاء کاری / 431

فصل شانزدهم:  حشرات / 441

فصل هفدهم:  بیماریها / 469

فصل هجدهم:  علف‌های هرز /493

فصل نوزدهم:  برداشت محصولات زراعی / 525

فصل بیستم:  تناوب زراعی / 549

فصل بیست و یکم:  ذخیره محصولات زراعی / 581

کتابنامه / 599

ضمیمه / 923

 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved