وارد شوید | ثبت نام کنید
نمایه گلیسمی در تغذیه، سلامت و بیماری
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان انتشارات جهاددانشگاهي معصومه تهرانی - دکتر مجید کاراندیش - دکتر قدرت اله شاکری نژاد - 1394 112 زمستان 978-600-102-861-8

 مقدمه / 9

فصل اول: پیشینه ی کربوهیدرات ها / 11

فصل دوم:  آشنایی ا نمایه‌ی گلیسمی / 21

فصل سوم:  تعیین نمایه ی گلیسمی / 31

فصل چهارم:  نمایه گلیسمی در مقایسه با بار گلیسمی و معادل گلیسمیک گلوکز / 47

فصل پنجم:  نمایه ی گلیسمی پاره ای از مواد غذایی / 53

فصل ششم:  نمایه‌ی گلیسمی در سلامت / 59

فصل هفتم:  نمایه ی گلیسمی در بیماری / 71

نمایه ی گلیسمی و دیابت / 73

نمایه ی گلیسمی و بیماری قلبی – عروقی /76

نمایه ی گلیسمی و سندرم متابولیک / 80

نمایه ی گلیسمی و سرطان / 83

نمایه ی گلیسمی و کبد چرب / 90

نمایه ی گلیسمی و پوسیدگی دندان/91

فصل هشتم: هرم غذایی با نمایه ی گلیسمی پایین / 93

فصل نهم:  منابع و مأخذ / 103


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved