وارد شوید | ثبت نام کنید
اصلاح گیاهان برای تحمل تنش خشکی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
صنعتي اصفهان سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، مریم گل‌آبادی، پوراندخت گلکار 1395 248 بهار 7-13-8157-600-978

<p>کتاب اصلاح گیاهان برای تحمل تنش خشکی تألیف دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی و همکاران</p> <p>در هفت فصل و 248 صفحه منتشر شده است.</p>


 

فصل اول

خشکی، خاک و گیاه، شناخت ابعاد مشکل

خشکی و ایران

تنش خشکی و رشد و نمو گیاه

سازوکارهای مقاومت به خشکی

فرار از خشکی

اجتناب از پسابیدگی

تحمل خشکی (دی‌هیدراسیون)

خشکی، بحران غذا در دنیا

فصل دوم

اصلاح برای مقاومت به خشکی

مقدمه

استراتژی پیشبرد برنامه اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل خشکی

فرآیند اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل خشکی

انتخاب روش مناسب اصلاحی برای مقاومت به خشکی

الف) روش اصلاحی مرسوم، معرفی گیاه

ب) روش اصلاحی مرسوم، استفاده از ژرم‌پلاسم سازگار محلی

ج) روش اصلاحی مرسوم، گزینش والدین

د) روش‌های نوین اصلاحی

فصل سوم

منابع ژنتیکی مقاومت به خشکی

استفاده از تنوع ژنتیکی برای اصلاح گیاهان

رژم‌پلاسم زراعی

توده‌های بومی یا محلی

گونه‌های وحشی و اجداد گیاهان زراعی

گیاهان تراریخت

گیاهان تجدیدشونده

فصل چهارم

شناسایی صفات مرتبط با مقاومت به خشکی

ماهیت خشکی

صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و رشدی برای اصلاح مقاومت به خشکی

گزینش صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک برای اصلاح گیاه مقاوم به خشکی

بهبود کارایی مصرف آب (WUE)

معماری ریشه و اهمیت ریشه عمیق

اهمیت کوتیکول

اهمیت روزنه‌های گیاهی

پیچش برگ

سبزمانی

افت دمای کانوپی

زمان گل‌دهی ذرت

تبعیض ایزوتوپ کربن و کارایی تعرق

فصل پنجم

محیط و گزینش در شرایط تنش

ویژگی‌های محیط تنش خشکی

مدیریت محیط تنش

راه‌کارهای اصلاحی

الف) روش اصلاح غیرمستقیم

ب) روش اصلاح مستقیم

1- گزینش مزرعه‌ای

2- گزینش در محیط‌ مدیریت‌شده تنش

3- گزینش بر مبنای صفات رشدی

تیپ‌های ایده‌آل متفاوت

تیپ ایده‌آل 1

تیپ ایده‌آل 2

تیپ ایده‌آل 3

تیپ ایده‌آل 4

4 - گزینش بر مبنای عملکرد بالقوه بالا و ارزیابی محیطی

اصول موفقیت گزینش صفت عملکرد در محیط هدف

همبستگی‌های فیزیولوژیک

استفاده از طرح‌های آزمایشی برای محیط‌های تنش‌دار

شاخص‌هاي حساسيت و تحمل به تنش

الف) شاخص تحمل TOL

ب) شاخص میانگین حسابی عملکرد MP

ج) شاخص تحمل به تنش (STI)

د) شاخص میانگین هندسی عملکرد (GMP)

فصل ششم

روش‌های نوین اصلاح برای مقاومت خشکی (1)

افزایش کارآیی اصلاح برای تحمل به تنش خشکی

اصلاح نباتات نوین و تحمل به تنش خشکی در گیاهان

کاربرد فن‌آوری کشت بافت گیاهی با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی گیاهان

روش دابل‌هاپلوئیدی برای ایجاد گیاهان متحمل به تنش خشکی

روش نجات جنین برای ایجاد گیاهان متحمل به تنش خشکی

کاربرد نشانگرهای مولکولی برای افزایش تحمل به تنش خشکی گیاهان

ویژگی‌های استفاده از نشانگرهای مولکولی در برنامه‌های اصلاحی

مکان‌یابی ژن‌های مرتبط با صفات کمی

مکان‌های صفات كمي (QTLs)

تجزيه و تحليل QTL

اثر متقابل QTL و محیط در تنش‌های محیطی

نکاتی در تشخیص QTLهای مؤثر در انتخاب

کاربردهای QTL در اصلاح تحمل به تنش خشکی

چالش‌های مطالعات QTL در اصلاح گیاهان برای تحمل به تنش خشکی

تشخیص ژنوتیپ‌های متحمل و حساس

شناخت الگوی بیان ژن و ژن‌های پاسخگو به خشکی

انتخاب به کمک نشانگر (MAS)

مثال‌هائی از کاربرد MAS برای اصلاح تحمل به تنش خشکی

چند نکته در انتخاب به روش MAS در اصلاح برای تحمل تنش خشکی

کارائی روش MAS برای اصلاح به منظور تحمل به تنش خشکی

نشانگرهای عملکردی، اصلاح از طریق تلاقی برگشتی نشانگر - یار (MABC)

تکنیک‌های هیبریداسیون In Situ

راه‌کارهای مولکولی امیکس‌ها در اصلاح تنش

اُمیکس‌ها

الف) ژنومیکس عملکردی

ب) کاربرد پروتئومیکس

ج) متابولومیکس

 د) ریزآرایه‌ها

ﻫ) ترانس‌کریپتومیکس

فصل هفتم

روش‌های نوین اصلاح برای مقاومت خشکی (2)

خشکی و بروز و نمود ژن‌ها

ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش خشکی

روش انتقال ژن برای تحمل خشکی

ژن‌های تنظیم‌کننده عوامل سنتز پروتئین‌های مرتبط با مقاومت خشکی

عوامل (فاکتورهای) سیگنالی

الف) پروتئین‌های عملکردی

ب) پروتئین‌های تنظیم‌کنندگی

تنظیم یونی

اسموپروتکتانت‌ها

ج) پروتئين‌هاي فراوان جنين‌زايي ديرهنگام (حفاظت غشاء و پروتئین‌ها از طریق تولیدات ژنی)

بهره‌برداری از تنوع سوماکلونال

نقدی بر راه‌كارها و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی

 منابع مورد استفاده

نمایه

 

 

 

 

 

 


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved