وارد شوید | ثبت نام کنید
روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه برای اجرای تونل در زمین های سست
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
اميركبير مهندس هدایتی فر 1399 312 بهار 9789642103201

 با توجه به اینکه دانش و تجربیات سازمان ها در زمره مهمترین سرمایه ها و دارائی های آنها محسوب می شود، مدیریت دانش ،امر مهمی است که امروزه به عنوان یکی از مباحث علمی جدید فراگیر، توجه بسیاری از مراکز علمی و سازمان های بزرگ دنیا را به خود معطوف نموده است.
       دانش تخصصی و تجربیات به دست آمده در پروژه ها،  نقش بسیار مهم و کلیدی در انجام کارها و فعالیت ها در سازمان های مجری پروژه های عمرانی دارد، از این رو توجه به این سرمایه های با ارزش در سازمان های مذکور بسیار ضرورت دارد. در موارد بسیاری مشاهده شده است که دانش و تجربه های سازمان ها در فعالیت ها، نادیده گرفته شده است و در کارهای مشابه و تکراری به شیوه آزمون و خطأ منابع قابل توجهی از سرمایه های ملی را از دست داده اند .
       بنابر این، ثبت مستمر دانش فنی و تجربیات کسب شده سازمان در پروژه ها و حفظ و استفاده مطلوب از آنها در پروژه های بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است و پرداختن به این امر را می توان به عنوان راه حلی برای برطرف نمودن بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در پروژه های عمرانی کشور مطرح کرد. با مدیریت دانش می توان از دوباره کاری ها جلوگیری کرد و فرآیند اجرای          پروژه ها را بهبود بخشید و زمان و هزینه اجرای پروژه ها را کاهش داد.
       در همین راستا، با توجه به فعالیت گسترده و رو به افزایش شرکت جنرال مکانیک در            پروژه های مختلف و متنوع مهندسی، پیاده سازی سیستم ثبت و به کارگیری دانش فنی و تجربیات ارزشمند پروژه های این شرکت امری بسیار ضروری است .
روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه، برای اجرای تونل در زمین های سست از تولیدات مدیریت دانش شرکت جنرال مکانیک است که در برگیرنده مطالبی در باره معرفی انواع روش های نوین در حفاری و ساخت و ساز تونل در محیط های سست و شهری، مزایا و...  می باشد و با استفاده از برخی تجربیات اجرایی شرکت جنرال مکانیک و منابع روز دنیا (داخلی و خارجی)، تکمیل و غنی شده است.

فصل یک : روش های پیش نگهداری محیط پیرامون تونل، قبل از حفاری در محیطهای سست
فصل دوم: انتخاب روش های حفاری تونل
فصل سوم: روش انتخاب ماشین رودهدر
فصل چهارم: بهره برداری از دستگاه رودهدر برای حفاری تونل های فاضلاب شهری
فصل پنجم: حفاری نیمه تونل با دستگاه رودهدر در تعریض جاده های قدیمی کوهستانی
فصل ششم:سیستم مکانیزه حفاری تونل جهت دار اچ دی دی بدون تراشه
فصل هفتم: روش مکانیزه در ساخت و ساز تونل های کوچک مقطع در محیط شهری با تی بی ام
فصل هشتم: ساخت و ساز مکانیزه تونل های چند طبقه ای با دستگاه تی بی ام
فصل نهم: روش مکانیزه جهت ساخت و ساز ایستگاه مترو در محیط شهری
فصل دهم: معیارهای دستگاه تی بی ام برای حفاری
فصل یازدهم:نکات مهم در به کارگیری دستگاه تی بی ام برای تونل سازی در محیط شهری
فصل دوازدهم: مطالعات موردی تجربیات اجرایی شرکت جنرال مکانیک در حفاری مکانیزه تونل


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved