وارد شوید | ثبت نام کنید
ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشاف و تولید
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
اميركبير دکتر احمدرضا ربانی / زهرا صادق طبقی / رحیم باقری تیرتاشی . 1399 482 بهار 9789642103232

در این کتاب در قالب 9 فصل بشرح ذیل به کاربرد علم ژئوشیمی در حوزه‌هایاکتشاف، بهره برداری، مطالعات مخزن، مدلسازی حوضه‌های رسوبی پرداخته است که برایدانشجویان رشته‌های علوم زمین و مهندسی نفت و هم‌چنین کارشناسان وزارت نفت بسیارمفید می‌باشد.

 

 

فصل اول: مقدمه

 

 فصل دوم: تشکیلذخایر هیدروکربنی

 

فصل سوم: ارزیابی سنگ منشاء

 

فصل چهارم: تفسیر داده‌های نفت‌خام و گاز طبیعی

 

فصل پنجم: ژئوشیمی مخزن

 

فصل ششم: ژئوشیمی سطحی

 

فصل هفتم: منابع نامتعارف

 

فصل هشتم: مدل‌سازی حوضه

فصل نهم: مفاهیم سیستم‌هاینفتی و ابزارها


آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved