وارد شوید | ثبت نام کنید
پاسخ تشریحی تمرین ها مسایل کاربردی نظریه بازیها
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل شابک
سازمان تهران قهرمان عبدلی 1399 392 بهار 9786001332104

 پاسخ تشریحی تمرین ها مسایل کاربردی نظریه بازیها ، این کتاب پاسخ نامه تشریحی تمرین های کتاب«نظریه بازی ها و کاربردهای آن: بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران و کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن: بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات ناقص-تکاملی و همکارانه انتشارات سمت است.

قسمت اول: بازی های ایستا و پویا با اطلاعات کامل

 فصل اول: نظریه بازیها و مفاهیم آن 2

فصل دوم: بازی های ایستا با اطلاعات کامل 4

فصل سوم: استراتژی مختلط 27

فصل چهارم: کاربرد بازی های ایستا با اطلاعات کامل در بازار 65

فصل پنجم: کاربرد های از بازی های ایستا با اطلاعات کامل در بازار 90

فصل ششم: بازی های پویا با اطلاعات کامل 111

فصل هفتم: کاربردهایی از بازی های پویا 129

فصل هشتم: چانه زنی 143

فصل نهم: بازی های تکراری 165

قسمت دوم: بازی های ایستا و پویا با اطلاعات ناقص

فصل اول: بازی های ایستا با اطلاعات ناقص 205

فصل دوم: حراج 232

فصل سوم: بازی های پویای با اطلاعات ناقص 249

فصل چهارم: بازی علامت دهی 278

فصل پنجم:کاربردهایی از علامت دهی  316

فصل ششم: بازی های علامت دهی در بازارکار 339

فصل هفتم: انتقال استراتژی اطلاعات 347

فصل هشتم: بازی های تکاملی 363

دسته بندی موضوعی زیر دسته بندی موضوعی
علوم انسانی اقتصاد

آدرس سازمان: تهران خيابان انقلاب خيابان فخررازی خيابان شهدای ژاندارمری پلاک 72 تلفن:66952948-021
آدرس فروشگاه مرکزی: تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي تلفن: 66487625-021
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved